Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu hạt tiêu Inđônêsia năm 2007
09 | 05 | 2008
Trong năm 2007, Inđônêsia đã xuất khẩu 38.002 tấn hạt tiêu, bao gồm 22.548 tấn hạt tiêu đen và 15.544 tấn hạt tiêu trắng, thu về kim ngạch 131 triệu USD. So với năm 2006, xuất khẩu hạt tiêu Inđônêsia đã tăng 5%^, trong đó xuất khẩu tiêu đen tăng 10% còn xuất khẩu tiêu trắng lại giảm đi 1%.
Hạt tiêu Inđônêsia đã được xuất đến hơn 40 nước trên thế giới trong năm 2007. Nhà tiêu thụ hạt tiêu đen lớn nhất của Inđônêsia là Hoa Kỳ - nước nhập tới hơn 60% tổng lượng xuất khẩu tiêu đen của Inđônêsia, khoảng 15% khác được xuất đến Ấn Độ và Việt Nam. Đối với tiêu trắng, Sigapore lại là nước nhập khẩu chính của Inđônêsia với lượng nhập khẩu chiếm 28% trên tổng lượng tiêu trắng Inđônêsia xuất khẩu, tiếp theo là các nước Hoa Kỳ, Hà Lan và Đức, nhập khoảng 50%.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ