Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thế giới sẽ tiêu thụ 305.000 tấn hạt tiêu năm 2008
14 | 05 | 2008
Tiêu thụ hạt tiêu thế giới năm 2008 dự báo sẽ đạt khoảng 305.000 tấn trong năm 2008 tương đương trung bình 25.400 tấn/tháng.
- Tại các nước tiêu thụ: Tiêu thụ hạt tiêu của các nước nhóm này đã tăng khoảng 3% mỗi năm, trong giai đoạn 2002-03 mức tiêu thụ đạt khoảng 180.000 tấn. Nếu tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức 3%/năm thì tiêu thụ tiêu của nhóm này năm 2008 sẽ đạt khoảng 225.000 tấn (18.750 tấn/tháng)
- Tại các nước sản xuất: tiêu thụ hạt tiêu nội địa của các nước sản xuất ước đạt khoảng 80.000 tấn (6.500 tấn/tháng).
Sản lượng và tiêu thụ hạt tiêu thế giới năm 2008 - dự báo (Đơn vị tính: tấn):

năm2008
Sản lượng hạt tiêu năm 2008
259.000
Tồn kho năm trước
85.000
Tổng
344.000
Tiêu thụ hạt tiêu năm 2008
305.000Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường