Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng chè tháng 6 của Sri Lanka tăng 16,2%
25 | 07 | 2008
Theo Uỷ ban chè Sri Lanka, sản lượng chè tháng 6 của Sri Lanka tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ sự phục hồi của ngành chè nước này, sau khi cuộc đình công của công nhân chè đã gây trở ngại cho hoạt động sản xuất hồi đầu năm ngoái.^
Sản lượng chè tháng 6 của nuớc này đã đạt 27,31 triệu kg so với mức 23,49 triệu kg của cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng chè tháng 6 năm 2007 đã giảm so với bình thường do ảnh của cuộc đình công.

Sản lượng chè 6 tháng đầu năm, tăng 19,3 % lên mức 171,33 triệu kg, so với mức 143,63 triệu kg của cùng kỳ năm trước.

Năm ngoái, sản lượng chè cả năm đã giảm 2% xuống mức 304,6 triệu kg, so với mức 310,8 triệu kg của năm 2006.

Thu nhập từ xuất khẩu chè của Sri lanka 5 tháng đầu năm 2008 đã tăng 42,6% lên mức 507,1 triệu USD. Theo những người đứng đầu ngành chè cho biết, giá trị xuất khẩu tăng là nhờ tăng sản lượng và giá chè thế giới tăng.

Giá trị xuất khẩu chè của Sri Lanka năm 2007 đã đạt hơn 1 tỷ USD, nhờ giá chè thế giới tăng cao, mặc dù sản lượng giảm.

Uỷ ban chè nước này kỳ vọng sẽ nâng thu nhập từ xuất khẩu chè, sản phẩm nông nghiệp chính của nước này tăng 20%, với sản lượng chè sẽ đạt khoảng 320 triệu kg.

Dưới đây là bảng sản lượng chè của Sri Lanka (đơn vị tính: kg)

Chỉ tiêuSản lượng tháng 5Sản lượng 5 tháng đầu năm
Năm 2007Năm 2008Năm 2007Năm 2008
Khu vực cao nguyên6.284.9896.617.07036.850.0942.484.503
Khu vực trung du4.399.3415.234.848 80.865.706 98.546.086
Khu vực thấp12.810.371 15.458.90780.865.706 98.546.086
Tổng 23.494.70127.310.825143.634.531171.330.488Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường