Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng chè Ấn Độ 5 tháng đầu năm tăng
24 | 07 | 2008
Theo số liệu thống kê của Hiệp Hội chè Ấn Độ, sản lượng chè 5 tháng đầu năm nay đạt khoảng 240,2 triệu kg, tăng so với mức 226,4 triệu kg của cũng kỳ năm ngoái, nhờ diện tích tăng 6,1%. Trong đó, sản lượng chè khu vực miền Nam Ấn Độ đã tăng 13,6% lên mức 97,4 triệu kg, còn khu vực miền Bắc đã tăng 1,6% lên mức 142,9 triệu kg.
Tình hình tại một số nước khác, tại Kênia sản lượng chè 5 tháng đầu năm 2008 của nước này đã giảm 21,5% xuống còn 134,6 triệu kg, so với mức 171,5 triệu kg của cùng kỳ năm ngoái. Nhưng sản lượng chè cùng thời gian này của Sri Lanka lại tăng 20% lên mức 144 triệu kg, sản lượng chè của Bănglađét cũng tăng 3,1% lên mức 10,3 triệu kg, trong thời gian này.

Theo số liệu hồi tháng 3 cho biết, sản lượng chè của Zimbabwe sẽ giảm 34,8% xuống mức 4,5 triệu kg, so với 6,9 triệu kg của cùng kỳ năm ngoái. Uganđa cũng sẽ giảm khoảng 32,2% xuống còn 6,3 triệu kg và Tanzania giảm 10,1% xuống mức 10,7 triệu kg. Sản lượng chè tính đến hết tháng 4, Malawi giảm khoảng 3% xuống còn 25,9 triệu kg và Inđônêsia giảm 9,6% xuống mức 25,9 triệu kg.

Tổng sản lượng chè thế giới giảm 1,5% xuống còn 602,4 triệu kg.

Trong 5 tháng đầu năm 2008, xuất khẩu chè của Ấn Độ đã đạt 66 triệu kg, tăng 5,4% so với 62,6 triệu kg của cùng kỳ năm ngoái.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường