Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
     
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM NĂM 2010 VÀ TRIỂN VỌNG 2011

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2010 và triển vọng 2011 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường gạo trong nước, thế giới năm 2010 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2011.

• Diễn biến tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại lúa gạo thế giới 2010
• Biến động xuất khẩu gạo Việt Nam 2010
• Bảng cân đối cung cầu ngành hàng gạo Việt Nam 2010
• Triển vọng năm 2011: Giá gạo, cung cầu ngành hàng lúa gạo và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2010 và triển vọng 2011 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 17/01/2011

- Số trang: 75 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.500.000 VND/cuốn
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đỗ Văn Hảo - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI NĂM 2010
1. Cung lúa gạo thế giới 2010
2. Tiêu thụ và dự trữ lúa gạo thế giới 2010
3. Thương mại gạo thế giới 2010
3.1 Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới
3.2 Nhập khẩu gạo của một số nước nhập khẩu gạo chính thế giới
4. Giá gạo trên thị trường thế giới 2010
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM NĂM 2010
1. Sản lượng lúa gạo Việt Nam 2010
1.1 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa
1.2 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa theo vụ
1.3 Sản lượng gạo Việt Nam 2010
2. Thương mại gạo trong nước 2010
2.1 Thị trường lúa gạo “trượt dốc” trong quý 1
2.2 Thị trường lúa gạo “chững lại” trong quý 2
2.3 Thị trường lúa gạo “phục hồi” trong quý 3
2.4 Thị trường lúa gạo “tăng trưởng” trong quý 4
3. Xuất khẩu gạo Việt Nam 2010
3.1 Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo
3.2 Thị trường xuất khẩu gạo
4. Gía gạo xuất khẩu Việt Nam
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO NĂM 2011
1. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới 2011
1.1 Cân đối cung cầu gạo thế giới 2010
1.2 Triển vọng cung cầu gạo thế giới 2011
2. Triển vọng thị trường lúa gạo Việt Nam 2011
2.1 Cân đối cung cầu gạo Việt Nam 2010
2.2 Triển vọng cung cầu gạo Việt Nam 2011
3. Triển vọng giá gạo 2011
SỐ LIỆU THẾ GIỚI
SỐ LIỆU VIỆT NAM
SỐ LIỆU DỰ BÁO
PHỤ LỤC: Chính sách ban hành điều tiết thị trường lúa gạo năm 2010
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích, năng suất lúa thế giới, 2001-2010
Đồ thị 2: Sản lượng gạo thế giới, 2001-2010
Đồ thị 3: Sản lượng gạo của một số nước sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới, 2008-2010
Đồ thị 4: Tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 2001-2010
Đồ thị 5: Cung, cầu gạo thế giới, 2008-2010
Đồ thị 6: Xuất khẩu gạo thế giới, 2006-2010
Đồ thị 7: Các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2008-2010
Đồ thị 8: Nhập khẩu gạo thế giới, 2006-2010
Đồ thị 9: Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2008-2010
Đồ thị 10: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 2009-2010
Đồ thị 11: Diện tích, sản lượng lúa Việt Nam, 2001-2010
Đồ thị 12: Năng suất lúa Việt Nam, 2001-2010
Đồ thị 13: Sản lượng lúa Việt Nam theo vụ, 2009-2010
Đồ thị 14: Sản lượng gạo Việt Nam, 2001-2010
Đồ thị 15: Diễn biến giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại Cần Thơ theo tháng, 2009-2010
Đồ thị 16: Diễn biến giá gạo nguyên liêu bán buôn tại một số địa phương theo tháng, 2009-2010
Đồ thị 17: Xuất khẩu gạo của Việt Nam, 2001-2010
Đồ thị 18: Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2010 theo tháng
Đồ thị 19: Xuất khẩu gạo của Việt Nam theo chủng loại năm 2010
Đồ thị 20: Top 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam năm 2010
Đồ thị 21: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch của các thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam, 2009-2010
Đồ thị 22 Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 2009-2010
Đồ thị 23: Dự báo giá gạo tẻ thường tại một số thị trường trong nước năm 2011 theo quý
Đồ thị 24: Dự báo giá gạo xuất khẩu năm 2011 theo quý     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác