Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TIN TỨC Trang 3175
Thông tin Xuất-nhập khẩu trong nước ngày 2/6/2007
04 | 06 | 2007
Ngày 31/5, Bộ Tài chính công bố việc ban hành khung giá -thuế này. Đây là biện pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tự xác định và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh thông qua chính sách thuế....
Tiêu chuẩn đối với ngành hàng thịt/Standards for meat
04 | 06 | 2007
Weekly price 22 (28/5 - 3/6/07)
04 | 06 | 2007
Commodity Price Unit
<FORM action=baocaotuan.asp method=post ?>Cotton No.2 1.12 USD/ton
Arabica Coffee 111.65 cent/Lb
Robusta Coffee (London) 1733.33 USD/ton
Robusta Coffee (Domestic) 1701.67 USD/ton
King Orange 22000 VND/kg
Giá tuần 22 (28/5 - 3/6/07)
04 | 06 | 2007
Mặt hàng  Giá ĐVT
<FORM action=baocaotuan.asp method=post ?>Bông số 2 1.12 USD/tấn
Cà phê Arabica 111.65 cent/Lb
Cà phê Robusta (London) 1733.33 USD/tấn
Cà phê Robusta (Trong nước) 1701.67 USD/tấn
Cam sành 22000 VND/kg
WWF provides 70,000 USD for cacao project
04 | 06 | 2007
The Worldwide Fund for Nature (WWF) will grant 70,000 USD for a sustainable cacao-growing project in central Lam Dong province’s Da Huoai district.
US Wants to Boost Trade, Investment with Vietnam
04 | 06 | 2007
The US expects to deepen and widen trade and investment cooperation with Vietnam, said the US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, Christopher Hill, in Hanoi May 23.
Tariffs on Imports from Laos Down 50 Percent
04 | 06 | 2007
Tariffs on Imports from Laos Down 50 Percent: The Ministry of Finance has recently made public the tariffs on imports from Laos.
Threat of bird flu increases
02 | 06 | 2007
The number of bird flu-affected cities and provinces in Viet Nam has increased from 10 to 12, the Animal Health Department said yesterday.
Applying New Import-Export Tariffs
02 | 06 | 2007
The Ministry of Finance says that the import tariffs on 1,146 of all 1,246 categories will be changed. The ceiling tariffs on these 1,146 categories will be lowered, while at the same time the import tariffs on other categories that are applying lower import tariffs than the existing ones will also be lowered.
ASEAN-RoK FTA to boost Viet Nam’s exports
02 | 06 | 2007
The ASEAN-Korea Free Trade Agreement (FTA) will give Viet Nam the chance to boost exports to the RoK but the country has to brace itself for stiff competition, an expert has said.
Báo cáo phân tích thị trường