Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê Guatemala tháng 7/08 giảm 3,2%
08 | 08 | 2008
Hiệp hội sản xuất cà phê Anacafe cho biết trong tháng 7/2008 Goatêmala đã xuất khẩu được 381.633 bao cà phê loại 60kg/bao, giảm 3,2% so với mức 394.447 bao của tháng 7/2007.^
Như vậy, trong 10 tháng đầu niên vụ 2007/08 (bắt đầu từ tháng 10/2007), lượng cà phê Goatêmala xuất khẩu đtạ 3.306.717 bao, tăng 4,9% so với 3.153.151 bao cùng kỳ niên vụ trước.

Trước đây, Anacafe đã ước tính niên vụ này Goatêmala sẽ xuất khẩu 3,68 triệu bao cà phê và trong niên vụ sau (2008/09) lượng xuất khẩu sẽ giảm xuống 3,53 triệu bao.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường