Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chậm
09 | 09 | 2008

Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, các bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tiếp tục triển khai các phương án bán cổ phần được phê duyệt trong năm 2007. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nên mới chỉ sắp xếp được thêm 80 doanh nghiệp (DN) và bộ phận DN, đạt 15% kế hoạch năm, trong đó cổ phần hóa 43 DN. Trong đó, Hà Nội chỉ sắp xếp được 2/20 DN; TP Hồ Chí Minh 1/41 DN.

Để tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các DN nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo và đưa ra yêu cầu, ban chỉ đạo cần hoàn thiện cơ chế chính sách, tập trung thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DN, nghiên cứu các mô hình mới. Theo đó không chỉ thực hiện sắp xếp và đổi mới các DN nhà nước mà còn phải sắp xếp lại và đổi mới các đơn vị sự nghiệp như các viện khoa học... Đồng thời, cần ưu tiên tổng kết mô hình tập đoàn và đánh giá lại tài sản của các tập đoàn; tăng cường năng lực quản lý chỉ đạo của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên...

 Nguồn: SGGPOnline
Báo cáo phân tích thị trường