Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhật Bản coi trọng hợp tác ODA với Việt Nam
17 | 10 | 2008
Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) Tsuno Motonori khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Nhật Bản trong lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức (ODA).
“Viện trợ ODA cho Việt Nam là thành công nhất” nhờ năng lực tiếp nhận viện trợ của Chính phủ và các cơ quan thực thi của Việt Nam, ông Motonori nói tại cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 15/10 để thông báo về việc hợp nhất hai cơ quan điều phối viện trợ của Nhật Bản là JICA và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Theo chủ trương của Chính phủ Nhật Bản, từ tháng 10/2008, các hoạt động ODA của JICA và JBIC trên toàn thế giới sẽ được hợp nhất nhằm thực hiện hợp tác quốc tế một cách toàn diện với chất lượng cao. Sau khi hợp nhất, JICA mới sẽ hoạt động với tư cách là một cơ quan phát triển thực hiện cả 3 hình thức viện trợ ODA của Nhật Bản, bao gồm hợp tác kỹ thuật của JICA cũ, hoạt động hợp tác kinh tế hải ngoại của JBIC và quản lý một phần viện trợ không hoàn lại do Bộ Ngoại giao Nhật Bản thực hiện trước đây.

Ông Tomonori cho biết JICA mới sẽ chú trọng vào bốn ưu tiên trong chương trình viện trợ của Nhật Bản cho Việt Nam là Hỗ trợ tăng trưởng và tăng cường năng lực cạnh tranh, Cải thiện điều kiện sống và thu hẹp khoảng cách phát triển, Bảo vệ môi trường, và Tăng cường quản trị nhà nước.

Ông Motonori cũng nhấn mạnh rằng mức độ ưu tiên của JICA mới cho ngành giao thông vận tải của Việt Nam sẽ không thay đổi. Sắp tới, JICA sẽ tiếp tục triển khai các dự án đường sắt nội đô tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và xây cầu Nhật Tân tại Hà Nội.

Theo số liệu của JBIC, tổng giá trị vốn vay ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam kể từ năm 1992 đến nay là hơn 1.250 tỷ Yên, trong đó tỉ lệ ODA cam kết dành cho ngành giao thông vận tải chiếm tới 41%.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường