Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ tăng 15,4%
27 | 10 | 2008
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong tháng 8/2008 đạt 95,5 triệu USD, nhưng vẫn giảm nhẹ so với tháng trước. Như vậy, sau khi liên tục tăng trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, thì sang tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã giảm sút. Tính chung, trong 8 tháng năm 2008 , tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này đạt 688 triệu USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các mặt hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng 8 là: đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt 47,2 triệu USD, giảm 5,8%; đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn đạt 19,1 triệu USD, giảm 2,1%; ghế khung gỗ đạt 11 triệu USD, giảm 12,7%; đồ nội thất dùng trong văn phòng đạt 6,1 triệu USD, tăng 19,6%; đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp đạt 2,7 triệu USD, tăng 50%; gỗ mỹ nghệ đạt 2,1 triệu USD, tăng 50%; Gỗ nguyên liệu đã xẻ thanh hoặc ván ghép đạt 1,8 triệu USD....

Cơ cấu sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 8/2008

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Gỗ nguyên liệu, ván, ván sàn 2,7%

Ghế 11,9%

Gỗ mỹ nghệ 2,3%

Nội thất phòng khách, phòng ăn 21,0%

Nội thất, đồ dùng nhà bếp 3,0%

Khung gương, khung tranh 0,7%

Nội thất phòng ngủ 50,8%

Nội thất văn phòng 6,6%

Loại khác 0,9%

Trong cơ cấu các mặt hàng sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 8/2008, thì đồ nội thất dùng trong phòng ngủ tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất với 46,9 triệu USD, nhưng vẫn giảm 6,2% so với tháng trước và chiếm 50,8% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của cả nước trong tháng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giường và các bộ phận của giường đạt 16,9 triệu USD, giảm 17,2% so với tháng trước. Như vậy, sau khi tăng mạnh trong tháng 7 (tăng 37,8%), thì sang tháng 8, kim ngạch xuất khẩu giường và các bộ phận của giường của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã giảm sút; Mặt hàng tủ đạt 14,7 triệu USD, giảm 1,3% ; mặt hàng bàn trang điểm đạt 5,1 triệu USD, tăng 2%; mặt hàng tủ đầu giường đạt 3,6 triệu USD, tăng 1,4%; mặt hàng bàn ghế đạt 1,5 triệu USD, giảm 16,7%...

Trong tháng 8, đơn giá xuất khẩu trung bình của hầu hết các mặt hàng đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam vào thị trường Mỹ đều tăng so với tháng trước, cụ thể là: đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn trang điểm xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 8/2008 đạt 130,34 USD/chiếc – FOB, tăng 4,8 USD/chiếc so với tháng 7/2008; Mặt hàng tủ quần áo đạt 105,32 USD/chiếc – FOB, tăng 14,6 USD/chiếc; Mặt hàng tủ đầu giường đạt 56,62 USD/chiếc – FOB, tăng 2,9 USD/chiếc; Mặt hàng nôi dùng cho em bé đạt 88,72 USD/chiếc –FOB, tăng 19,2 USD/chiếc so với đơn giá xuất khẩu trung bình trong tháng 7/2008....

Tiếp đến là đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8/2008 đạt 19,4 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước và chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước vào thị trường Mỹ trong tháng. Các sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng là: mặt hàng tủ đạt 6,3 triệu USD, giảm 13,7% so với tháng trước; mặt hàng bàn ghế đạt 6 triệu USD, tăng 11,1%; mặt hàng bàn ăn đạt 1,9 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng trước; mặt hàng kệ TV đạt 1,7 triệu USD, tăng 41,7%; Mặt hàng kệ đạt 400 nghìn USD giảm 48,9%...

Trong tháng 8/2008, đơn giá trung bình của một số đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã tăng đáng kể so với tháng 5/2008, cụ thể là: đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bình phong xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 8/2008 đạt 18,87 USD/chiếc – FOB, tăng 3,4 USD/chiếc, so với đơn giá xuất khẩu trung bình vào thị trường này trong tháng 7/2008; Mặt hàng kệ sách đạt 93,65USD/chiếc – FOB, tăng 25 USD/chiế (nguyên nhân chính là do trong tháng 8 đã xuất khẩu được một lượng lớn loại kệ sách cao cấp được làm bằng gỗ kết hợp với đồng và da, đây là mặt hàng có đơn giá cao); ...

Kim ngạch xuất khẩu ghế khung gỗ và các bộ phận của ghế vào thị trường Mỹ trong tháng 8/2008 đạt 11 triệu USD, giảm 12,7% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 96,5 triệu USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2007, trong đó kim ngạch xuất khẩu ghế nguyên chiếc đạt 10,1 triệu USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong tháng, trong khi tỷ lệ này của tháng 7 là 96%. Đáng chú ý là sau khi tăng mạnh trong tháng 7, tăng 159,8%, thì sang tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ghế nguyên chiếc loại cao cấp vào thị trường này đã giảm sút, chỉ đạt 1,3 triệu USD, giảm 45,8% so với tháng 7 và chiếm 12,9% tổng kim ngạch xuất khẩu ghế nguyên chiếc của Việt Nam vào thị trường này trong tháng, trong khi tỷ lệ này trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 lần lượt là 12,3%, 9,7%, 8,3% và 19,8%...

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam vào thị trưonừg Mỹ trong tháng 8/2008 đạt 6,1 triệu USD, tăng 20,1% so với tháng trước. Như vậy, sau khi bất ngờ giảm sút trong tháng 7 (giảm 13,6%), thì sang tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng trở lại. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong văn phòng xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng là: bàn; kệ; bàn vi tính; tủ; ghế; bàn học; bàn làm việc; tủ sách; bàn viết; tủ tài liệu; kệ sách;tủ hồ sơ... Đáng chú ý là trong tháng 8, tỷ trọng đồ nội thất văn phòng loại cao cấp xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã được cải thiện, cụ thể là trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng loại cao cấp của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 852 nghìn USD, chiếm 13,9% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam vào thị trường này trong tháng, trong khi tỷ lệ này của tháng 7 là 11,8%.

Đơn giá xuất khẩu trung bình của một số mặt hàng đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 8 đã có sự thay đổi đáng kể so với tháng 7, cụ thể là : đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn học sinh xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 8 đạt 78,54 USD/chiếc – FOB, tăng 19,81 USD/chiế. Nguyên nhân chính là do trong tháng 7, lượng bàn học sinh loại nhỏ được làm bằng gỗ cao su và ván MDF xuất khẩu vào thị trường này sau khi tăng mạnh trong tháng 7, thì sang tháng 8 đã giảm sút, đây là loại bàn có đơn giá thấp; đơn gía xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn để máy vi tính đạt 50 USD/chiếc – FOB, tăng 4,25 USD/chiếc; mặt hàng kệ sách đạt 55 SÚD/chiếc – FOB, tăng 10,93 USD/chiếc, đáng chú ý là liên tục trong tháng 7 và thang s8, lượng kệ sách loại lớn xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã tăng mạnh; mặt hàng bàn làm việc đạt 365,57 USD/bộ - FOB, tăng 134,16 USD/bộ. Đáng chú ý là lượng bàn làm việc xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 8 đã tăng mạnh, đạt 252 chiếc, tăng 869,2%.

Nguồn: Thông tin thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường