Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
11 tháng năm 2006, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Nhật đạt 257,4 triệu USD
06 | 10 | 2007
Nhật Bản - thị trường nhập khẩu sản phẩm gỗ lớn thứ 2 của Việt Nam (chỉ sau Mỹ), đây là một thị trường vẫn giành nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Sang năm 2007, dự báo kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường này sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Nhật Bản ước đạt khoảng 291,5 triệu USD, chiếm 14,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam, trong đó tháng 11 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt trên 32 triệu USD, tăng 23% so với tháng 11/05, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2006 lên 257,3 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu sản phẩm, 10 tháng đầu năm, dăm gỗ là sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang Nhật, đạt gần 48,7 triệu USD, chiếm đến 23,5% tỷ trọng.

Tiếp đến là đồ nội thất phòng ngủ, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 đạt trên 5,5 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ loại này 10 tháng đầu năm đạt trên 41 triệu USD, chiếm 17,5% tỷ trọng. Đây là loại sản phẩm nội thất tăng mạnh nhất về giá trị kim ngạch.

Đồ nội thất văn phòng đạt 3,2 triệu USD trong tháng 10, 10 tháng đạt kim ngạch trên 27 triệu USD, chiếm 11,5% tỷ trọng; đồ nội thất phòng khách, phòng ăn 10 tháng đầu năm cũng đạt gần 27 triệu USD, chiếm 11,5% tỷ trọng; ghế đạt gần 13 triệu USD, chiếm 5,6% tỷ trọng; gỗ, ván đạt 11 triệu USD, chiếm 4,7%;…

Dưới đây là cơ cấu sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Nhật Bản 10 tháng 2006 tỷ trọng tính theo tỷ giá).

LoạiTỷ lệ
Phòng ngủ17,5%
Văn phòng 11,5%
Ghế 5,6%
Nhà bếp3,8%
Gỗ, ván4,7%
Gỗ mỹ nghệ1,7%
Dăm gỗ23,5%
Phòng khách, phòng ăn11,5%
Loại khác 20,1%

Dự báo, sang năm 2007, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường này sẽ tiếp tục tăng mạnh.Theo VNN
Báo cáo phân tích thị trường