Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đẩy mạnh tiêu thụ lúa, gạo các mùa vụ năm 2008
07 | 11 | 2008
Vừa qua, chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu đẩy mạnh việc tiêu thụ lúa, gạo các mùa vụ của năm 2008 trước khi vào vụ Đông Xuân – 2008-2009.
Cụ thể, 2 Tổng Công ty Luơng thực miền Nam và miền Bắc thực hiện mua khoảng 300.000 tấn gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu của các công ty kinh doanh lương thực và trong dân. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xúc tiến việc mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, chỉ đạo việc giao dịch, ký bổ sung các hợp đồng mới, bảo đảm tiêu thụ hết gạo hàng hóa xuất khẩu của các mùa vụ năm 2008.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu và nông dân, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng thực hiện gia hạn nợ cũ, tiếp tục cho vay mới đối với các hộ trồng lúa để có vốn duy trì sản xuất và các doanh nghiệp được giao mua lúa gạo theo chỉ đạo của Chính phủ có thể cơ cấu lại nợ trong trường hợp gặp khó khăn chưa trả nợ đúng hạn và có điều kiện tiếp tục mua số gạo nêu trên. Các ngân hàng thương mại cũng thực hiện các biện pháp hỗ trợ để các khoản cho mua lúa, gạo có lãi suất hợp lý nhất.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 10/2008, các DN đã thực hiện thu mua được khoảng 932.000 tấn quy gạo, đạt và vượt so kế hoạch được Chính phủ giao trong 2 đợt vừa qua. Công tác xúc tiến thương mại nhằm xuất khẩu gạo cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các tỉnh ĐBSCL cũng vừa thống nhất định hướng cơ cấu và sản xuất gạo hàng hóa năm 2009. Theo đó, sẽ tập trung vào giống lúa có chất lượng gạo cao, giảm tối đa diện tích gieo trồng giống lúa IR50404 và OM 576.

Trong khi đó, theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chủ trương hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp và nông dân, trong 9 tháng đầu năm tổng mức cho vay đạt 18.805 tỷ đồng để thu mua gần 3.234 triệu tấn lúa, gạo. Tình hình dư nợ cho vay hộ nông dân trồng lúa cũng ở mức thấp, thuận lợi để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Kế hoạch sản xuất lúa cả nước năm 2009:

- Gieo cấy 7,2 triệu ha.

- Sản lượng ước đạt 38 triệu tấn.

- Trong đó, khu vực ĐBSCL:

Cả năm Đông Xuân Hè ThuThu Đông Mùa
Diện tích (ha) 3,8 triệu1,5 triệu1,6 triệu452 nghìn241 nghìn
Sản lượng (tấn) 20,3 triệu9,75 triệu7,75 triệu1,87 triệu 940 nghìnNguồn: chebien
Báo cáo phân tích thị trường