Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gần 20 tỷ đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi
31 | 12 | 2008
Đó là số tiền mà UBND tỉnh Quảng Bình và các huyện, thành phố của tỉnh này chi cho chính sách khuyến khích và hỗ trợ chăn nuôi thời gian qua.

Trong đó tỉnh hỗ trợ gần 7,5 tỷ đồng, các huyện và thành phố trích ngân sách hỗ trợ gần 12 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ và chính sách khuyến khích này, tổng đàn gia súc trên địa bàn đã có sự cải thiện về chất.

Đến thời điểm này đàn bò lai toàn tỉnh đã đạt 14.215 con chiếm 12% tổng đàn.

Lợn nái ngoại là 2.851 con, chiếm 6,3% tổng đàn lợn nái. Ngoài ra chương trình hỗ trợ này đã khuyến khích các cơ sở chăn nuôi lớn tập trung chăm sóc thú y, cơ sở chuồng trại và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.Nguồn: www.tienphong.vn
Báo cáo phân tích thị trường