Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ nhập khẩu 0,75 triệu tấn urê
13 | 01 | 2009
Nhu cầu phân bón của cả nước năm 2009 là 7,8 triệu tấn phân bón các loại, trong đó đạm u rê là 1,7 triệu tấn, NPK là 1,85 tấn, DAP là 0,7 triệu tấn, lân là 1,6 triệu tấn.

Theo Bộ Công Thương, về phân đạm urê, cân đối trên năng lực sản xuất của đạm Ninh Bình và Phú Mỹ, năm 2009, chỉ cần nhập khẩu khoảng 0,75 triệu tấn. Tuy nhiên, việc nhập khẩu sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất và tiến độ mùa vụ để vừa phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, tránh tình trạng tồn kho phân bón như năm 2008. Ngoài urê, Việt Nam cũng sẽ nhập khẩu khoảng 0,45-0,5 triệu tấn DAP. Đối với các loại phân bón khác như lân và NPK, các nhà máy sản xuất phân bón trong nước hoàn toàn có thể tự túc được.

Để bảo đảm cân đối cung cầu phân bón, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sản xuất phân đạm Ninh Bình, Bắc Giang, Cà Mau, ngành hoá chất và dầu khí cần khai thác tối đa năng lực sản xuất các nhà máy hiện có để bảo đảm tối thiểu 0,95 triệu tấn urê; đồng thời phối hợp tốt giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu để bảo đảm đủ phân bón cho sản xuất nông nghiệp.Nguồn: TBKTVN
Báo cáo phân tích thị trường