Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin giá ngày 22/4/2009: Diễn biến giá phân đạm urê trên một số thị trường
22 | 04 | 2009
Hiện nay, giá phân bón urê đang có chiều hướng tăng so với những tháng cuối năm 2008 và những ngày đầu năm 2009. Mức giá ngày 20/4/2009 dao động ở các mức 6.500 – 6.600 đ/kg tại An Giang, Tiền Giang, và 7.000 đ/kg tại Hà Nội.


Nguồn: www.agro.gov.vn

Trong vòng 4 tháng qua, giá đáy vào thời điểm 22/12/2008 là 5.100 đ/kg tại An Giang và Tiền giang; 5.800 đ/kg tại Hà Nội. Mức giá đỉnh vào thời điểm ngày 28/7/2008 là 9.400đ/kg tại An Giang, Hà Nội là 8.500đ/kg và tại Tiền Giang là 9.500đ/kg.

Như vậy, so với mức đỉnh, mức giá hiện nay giảm hơn 30% tại An Giang và Tiền Giang; 17.6% tại Hà Nội và so với mức đáy tăng hơn 27% tại An Giang, gần 21% tại Hà Nội, và 29.4% tại Tiền Giang.

Để biết thêm thông tin xin mời truy cập:
http://www.agro.gov.vn/news/intro_data.aspx

hoặc liên hệ:
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (84.4) 9725153
Fax: 844.9726949
Email: banhang_agro@yahoo.comBáo cáo phân tích thị trường