Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gần 70.000 tỉ đồng cho phát triển thuỷ sản đến 2020
12 | 05 | 2009
Bộ NNPTNT ngày 11.5 vừa công bố Chiến lược phát triển ngành thuỷ sản VN đến năm 2020. Theo đó, chiến lược sẽ dành 67.345 tỉ đồng cho gần 20 chương trình và đề án như: Phát triển khai thác hải sản bền vững; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển thuỷ sản...

Theo Bộ NNPTNT, mục tiêu đặt ra đến năm 2020, giá trị kim ngạch XK đạt 7 tỉ USD với tốc độ tăng bình quân 3,13% năm; tổng sản lượng thuỷ sản đạt 6,5 triệu tấn với tốc độ tăng bình quân 2,66%/năm... VN hiện là một trong 10 nước XK thuỷ sản lớn nhất thế giới, sản phẩm thuỷ sản được xuất sang 150 nước và vùng lãnh thổ.Nguồn: www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường