Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
42 cơ sở đủ điều kiện sản xuất rau sạch
03 | 09 | 2009
Theo Sở NN-PTNT Hà Nội, đến thời điểm này, TP đã có 42 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và 11 cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau an toàn. Theo TTXVN, toàn TP Hà Nội có hơn 2.000 ha rau (chiếm tỉ lệ 18%) được hướng dẫn sản xuất theo quy trình rau an toàn và có cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, giám sát.
Tuy nhiên, theo Sở NN-PTNT Hà Nội, hiện nay cơ sở hạ tầng để triển khai tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội còn chưa đồng bộ một số văn bản pháp quy của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật còn bất cập, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện...


Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường