Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm của Venezuela tăng
21 | 10 | 2009
Nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm của Venezuela dự báo sẽ còn tăng do giá cả mặt hàng này thấp hơn so với thịt lợn và thịt bò.
Tuy nhiên, sản lượng thịt gia cầm của nước này có thể sẽ sụt giảm do những kiểm soát về giá và chi phí thức ăn chăn nuôi cao. Lượng gia cầm nhập khẩu từ Brazil liên tục tăng cũng sẽ là nguyên nhân khiến cho ngành kinh doanh gia cầm nước này bị hạn chế.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường