Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 9/2009, Việt Nam xuất khẩu được 131 nghìn tấn nhân điều các loại
28 | 10 | 2009
Tính đến hết tháng 9/2009, Việt Nam đã xuất khẩu được 131 nghìn tấn nhân điều các loại, kim ngạch đạt 614 triệu USD, tăng 9% về lượng nhưng giảm 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008 do giá xuất khẩu điều của Việt Nam đã giảm khoảng 900 USD/tấn, chỉ đạt mức 4.700 USD/tấn.
 Các thị trường nhập khẩu điều chính từ Việt Nam là Mỹ, Úc, Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện nay, do kinh tế thế giới đã có nhiều tín hiệu khởi sắc và sản phẩm điều của Việt Nam đã mở rộng thêm thị trường tới các nước trong khu vực ASEAN và Nhật Bản, nên theo ước tính, cả năm 2009, xuất khẩu điều của Việt Nam sẽ  đạt kim ngạch khoảng 800 trệiu USD. Tuy nhiên, con số này vẫn sẽ thấp hơn 10% so với kim ngạch xuất khẩu năm 2008.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường