Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
DPM tăng sản lượng phân bón
05 | 11 | 2009
Với dự báo thị trường phân bón sẽ không có biến động mạnh trong những tháng cuối năm cùng nhu cầu tiêu thụ phân bón gia tăng cho vụ đông xuân, ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận (trước thuế) năm 2009 của DPM sẽ đạt trên 123% kế hoạch

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), cho biết DPM đang thực hiện việc nâng cấp Nhà máy Đạm Phú Mỹ để tăng công suất lên 800.000 tấn/năm, đầu tư xây dựng nhà máy NPK với công suất 400.000 tấn/năm cùng với các dự án đầu tư khác để tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Với dự báo thị trường phân bón sẽ không có biến động mạnh trong những tháng cuối năm cùng nhu cầu tiêu thụ phân bón gia tăng cho vụ đông xuân, ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận (trước thuế) năm 2009 của DPM sẽ đạt trên 123% kế hoạch.

Thời điểm này, mức lãi cơ bản trên cổ phiếu DPM là 2.426 đồng.Theo Báo Người Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường