Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu phân bón của Trung Quốc giảm mạnh
03 | 11 | 2009
3 quý đầu năm 2009, tổng sản lượng phân bón hóa học các loại của Trung Quốc đạt 49.481.700 tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên lượng phân bón xuất khẩu 3 quý đầu năm của TQ giảm mạnh, chỉ đạt 5.582.000 tấn, giảm 33,3% so với cùng kỳ 2008 trong đó xuất khẩu urê giảm tới 52%.
Lượng phân bón tồn kho của Trung Quốc tính đến tháng 9 đã tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi năng lực sản xuất phân bón của Trung quốc đang dư thừa, chính sách thuế xuất khẩu phân bón cao của Trung Quốc  đã gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là khi cầu phân bón thế giới đang ở mức thấp như hiện nay. Do vậy, hiệp hội phân bón Trung Quốc đang đưa ra kiến nghị giảm thuế suất xuất khẩu phân bón để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành. Nếu kiến nghị này được chấp nhận, các thị trường nhập khẩu phân bón lớn của Trung Quốc như Việt Nam có thể được hưởng lợi.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường