Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đề xuất chính sách hỗ trợ bình ổn thị trường lúa gạo
14 | 01 | 2010
Đề án có tên đầy đủ là Đề án chính sách hỗ trợ của Nhà nước bình ổn giá thị trường lúa, gạo ở Việt Nam.

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án là Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, lập Quỹ Hỗ trợ thị trường lúa, gạo VN để người trồng lúa có thể đạt lãi tối thiểu 30% và không rời bỏ nghề nông.

Bộ Tài chính đề xuất Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho nông dân bằng nhiều phương thức. Trong đó, có hỗ trợ lãi suất 100% cho nông dân để mua vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; điều hòa cung cầu vật tư đầu vào của sản xuất bằng việc kiểm soát đăng ký giá đối với các loại phân hóa học, một số loại thuốc trừ sâu, xăng dầu, điện...

Đặc biệt, trong những trường hợp cần thiết thì cơ quan nhà nước có thể: Quy định khung giá đối với một số vật tư cơ bản, kiểm soát tồn kho khi có dấu hiệu đầu cơ, kiểm soát các yếu tố hình thành giá; ưu đãi thuế, miễn - giảm thuế, phí như hiện hành, giữ mức thuế nhập khẩu ưu đãi (0% - 5%) đối với các loại máy móc trong nước chưa sản xuất được như: Máy cày, máy bóc vỏ trấu, máy xát gạo; xem xét miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp...Theo www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường