Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sơn Tây: Phấn đấu gieo sạ 760ha lúa mùa
03 | 06 | 2010
Tính đến ngày 2-6, thị xã Sơn Tây đã thu hoạch được hơn 90% diện tích lúa vụ xuân; đồng thời các phường, xã trên địa bàn chuẩn bị gieo cấy 1.980ha lúa, trong đó phấn đấu gieo sạ 760ha.

Để bảo đảm cấy hết diện tích, đúng thời vụ, UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường gieo mạ mùa trà sớm từ ngày 20-5 đến 5-6; chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp, phương án phòng chống lụt bão và dịch bệnh thâm canh lúa theo phương pháp cải tiến SRI để giảm chi phí và nâng cao năng suất.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường