Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng mía đường Brazil dự đoán phục hồi trong năm 2012
03 | 08 | 2011
Theo USDA, sản lượng mía đường của Brazil có thể phục hồi trong năm 2012, do các nhà phân tích giảm diện tích mía bị thiệt hại do thời tiết trong năm 2011

USDA dự đoán sản lượng mía đường tại Brazil, nước sản xuất đường lớn nhất thế giới, giảm 26 triệu tấn, xuống mức 595 triệu tấn trong năm 2011 do thời tiết quá khô ảnh hưởng đến sản xuất mía tại khu vực sản xuất chính tại vùng trung Năm hồi tháng 5, sương giá tại một số khu vực khác vào tháng 6 và diện tích mía già cỗi.

USDA giảm sản lượng mía đường tại vùng trung Nam 39 triệu tấn, xuống mức 530 triệu tấn, giảm sản lượng mía đường tại vùng Đông Bắc 3 triệu tấn, xuống mức 65 triệu tấn.

Giá đường vẫn ở mức hấp dẫn

Theo báo cáo của USDA, tổ chức này dự báo sản lượng mía đường của Brazil niên vụ 2011 – 2012 giảm 4%, lần suy giảm sản lượng đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.

Tuy nhiên, sản lượng mía đường trong niên vụ tới sẽ phục hồi về mức 620 triệu tấn, tương đương với mức sản lượng trong niên vụ 2010 – 2011 do các chuyên gia dự đoán hoạt động sẩn xuất tại vùng Trung Nam sẽ phục hồi, năng suất sẽ được cải thiện trong niên vụ tới.

Mặc dù không đưa ra dự đoán về mức sản lượng đường nhưng theo USDA, tỷ trọng mía sử dụng làm đường tiếp tục duy trì ở mức tương đối cao trong cơ cấu sản lượng mía đường. Tỷ trọng mía làm đường chiếm 47% trong niên vụ 2011 – 2012, tăng lên từ mức thấp hơn 46% trong niên vụ trước.

Phần sản lượng mía còn lại được sử dụng để sản xuất ethanol, loại nhiên liệu được phần lớn người dân Brazil sử dụng để chạy các loại động cơ.

Giá đường trên thị trường thé giới tiếp tục duy trì ở mức hấp dẫn và nhu cầu nội địa Brazil đối với ethanol tiếp tục hạn chế do tương quan giá ethanol và giá gas.

Tiêu thụ ethanol đóng băng

Trong năm 2011, tiêu dùng ethanol trên thị trường nội địa Brazil dự doán ggiamr 10,5%, xuống mức 19,8 tỷ lít do giá của loại nhiên liệu sinh học này tăng, do cả nhà sản xuất mía đường và nhà sản xuất nhiên liệu sinh học đều cạnh tranh gay gắt nguồn mía nguyên liệu, đẩy giá nguyên liệu tăng lên. Do vậy, trong tương lai, Brazil sẽ có thể ghi nhận mức kim ngạch nhập khẩu kỷ lục 1,02 tỷ lít ethanol, tăng từ mức 760 triệu lít trong năm 2011 để đáp ứng nhu cầu.

Trong năm 2012, kim ngạch nhập khẩu ethanol của Brazil có thể sẽ ở mức 770 triệu lít trong năm 2012 do sản xuất ethanol nội địa phục hồi, lên mức 25.5 tỷ lít. Hoạt động nhập khẩu ethanol được kích thích bởi chính phủ nước này quyết định xoá thuế nhập khẩu từ mức 20% trong tháng 4. Từ đầu năm 2012, thuế nhập khẩu sẽ khôi phục về mức 20%.

Giá đường thô giao tháng 10 trên thị trường New York giảm 1,5%, xuống mức 28,97 cents/pound trong phiên giao dịch ngày 2/8.

Kim Dung AGROINFO

Theo agrimoney.com


Báo cáo phân tích thị trường