Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đường tồn kho “chờ” xuất khẩu
01 | 02 | 2013
Mặc dù Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị được xuất khẩu 300.000 tấn đường trong năm 2013 nhưng thực tế số lượng xuất khẩu cụ thể sẽ do Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương trình Chính phủ quyết định…

Hiệp hội Mía đường Việt Nam dự báo sản lượng đường cả niên vụ 2012-2013 vào khoảng 1,5 triệu tấn, cộng với lượng đường tồn kho còn lại của vụ trước 178.000 tấn và 70.000 tấn nhập khẩu, tổng lượng đường của cả năm sẽ là 1,7-1,8 triệu tấn, chưa kể một lượng lớn đường nhập lậu từ các tỉnh biên giới Tây Nam. Dự báo của Bộ Công Thương cho thấy, nhu cầu đường trong nước khoảng 1,3-1,4 triệu tấn, như vậy lượng đường dư thừa khoảng 400.000 tấn.


Theo Hiệp hội, tổng lượng đường tồn kho tính đến ngày 28/1 lên tới 276.000 tấn, trong khi đó kiến nghị được xuất khẩu 300.000 tấn đường của Hiệp hội vẫn chưa được thông qua. Tuy nhiên, thông tin từ phía Bộ NN&PTNT cho hay: Mặc dù Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị được xuất khẩu 300.000 tấn đường trong năm 2013 nhưng thực tế số lượng xuất khẩu cụ thể sẽ do Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương trình Chính phủ quyết định dựa trên số liệu nhu cầu sản xuất và tiêu thụ trong nước


Nguồn: Báo Công an nhân dân online.
 Báo cáo phân tích thị trường