Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
FAO: Sản lượng gạo thế giới sẽ tăng nhẹ trong niên vụ 2013/14
26 | 09 | 2013
Tổ chức Nông – Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo thế giới sẽ tăng lên kỷ lục 497 triệu tấn trong niên vụ 2013-14, tăng khoảng 1,3% so với khoảng 491 triệu tấn niên vụ 2012-13. Hầu hết sản lượng tăng sẽ đến từ châu Á.
Tiêu thụ gạo dự báo cũng sẽ tăng trong năm 2013-14, đạt khoảng 490,4 triệu tấn, cao hơn khoảng 2,5% so với 478,5 triệu tấn niên vụ 2012-13, với mức tiêu thụ gạo trung bình người vẫn ở mức khoảng 57 kg/người/năm trong năm 2013-14. 
 
Tuy nhiên, thương mại gạo dự báo sẽ đạt khoảng 37,7 triệu tấn trong năm 2013-14, gần như không thay đổi so với khoảng 37,5 triệu tấn niên vụ trước, và giảm khoảng 2% so với khoảng 38,5 triệu tấn niên vụ 2011-12. FAO cho biết dự trữ gạo thế giới có thể tăng lên khoảng 181 triệu tấn niên vụ 2013-14, tăng khoảng 4% so với lúc đầu vụ (khoảng 174 triệu tấn). 
 
(Nguồn: Reuters)           
 


Báo cáo phân tích thị trường