Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá phân bón sẽ tiếp tục giảm mạnh
26 | 02 | 2014
Theo số liệu của Bộ NNPTNT, năm 2014 nhu cầu phân bón các loại của cả nước khoảng 11 triệu tấn, tăng hơn mức 10,3 triệu tấn năm 2013.

Trong đó, nhu cầu phân urê là 2,2 triệu tấn, phân DAP 900.000 tấn, phân NPK 4 triệu tấn... Với sản lượng 8 triệu tấn phân bón các loại, doanh nghiệp trong nước đã chủ động được gần 80% nhu cầu.

 

Riêng phân urê, do Nhà máy Đạm Cà Mau sẽ nâng công suất từ 150.000 tấn/năm lên 500.000 tấn/năm, dự kiến, đến cuối năm phân urê sẽ dư thừa khoảng 400.000 tấn.
 
Sự bão hòa về cung - cầu cũng sẽ kéo giá thành phân bón tiếp tục giảm mạnh.
 
Nguồn: IPSARD
 


Báo cáo phân tích thị trường