Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá phân bón giảm nhẹ trong nửa đầu tháng 3/2014
24 | 03 | 2014
Nhu cầu thị trường ở mức thấp đã tác động là giá phân bón Urê trên thị trường thế giới giảm nhẹ trong 15 ngày đầu tháng 3/2014.

Thị trường thế giới: Giá phân urê 15 ngày đầu tháng 3/2014 giảm so với cùng kỳ tháng 02/2014. Cụ thể, giá urê trên một số thị trường chính như sau (ĐVT: USD/tấn):

Thị trường

15 ngày đầu tháng 03/2014

15 ngày đầu tháng 02/2014

So sánh (1)/(2)

(1)

(2)

(3)

Yuzhny (FOB)

330-340

355-360

Giảm 20-25

Baltic (FOB)

325-335

340-355

Giảm 15-20

Thị trường trong nước: Giá urê 15 ngày đầu tháng 3/2014 giảm so với cùng kỳ tháng 02/2014. Tại miền Bắc, giá phổ biến khoảng 8.500-8.700 đồng/kg, giảm khoảng 300-400 đồng/kg; tại miền Nam, mức giá phổ biến khoảng 8.400-8.700 đồng/kg, giảm khoảng 300-450 đồng/kg.

Nguyên nhân giá phân bón giảm: (1) Trên thị trường thế giới nhu cầu thị trường ở mức thấp đã tác động là giá phân bón Urê trên thị trường thế giới giảm nhẹ trong 15 ngày đầu tháng 3/2014; (2) Tại thị trường trong nước, hiện nay, các địa phương phía Nam đang thu hoạch vụ Đông Xuân, nhu cầu tiêu thụ phân Urê thấp trong khi lượng tồn kho tương đối lớn đã tác động làm giá phân bón Urê trong nước giảm trong 15 ngày đầu tháng 3/2014.

Dự báo giá phân bón trên thị trường thế giới và thị trường trong nước có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Nguồn: Cục Quản lý giá, Bộ Tài chínhBáo cáo phân tích thị trường