Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chú trọng phát triển và khai thác lợi thế các mặt hàng XK mới
17 | 07 | 2007
Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007.
Chính phủ nghe Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2007 do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 2/2007 do Bộ trưởng Thương mại trình; Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 2/2007 do Bộ trưởng Nội vụ trình; Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng hai tháng đầu năm 2007 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình.

 

Tháng 2/2007, tuy thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, nhưng do có sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, mọi hoạt động kinh tế - xã hội vẫn được duy trì tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp, mặc dù gặp khó khăn do hạn hán kéo dài, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ gieo trồng; dịch cúm gia cầm về cơ bản đã được khống chế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, vận tải, bưu chính viễn thông... tiếp tục tăng và cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Hoạt động du lịch sôi động; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng hơn cùng kỳ. Thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng. Thu ngân sách bảo đảm kế hoạch. Tổng phương tiện thanh toán, dư nợ cho vay toàn nền kinh tế bằng đồng Việt Nam và bằng đồng ngoại tệ tăng so với cùng kỳ năm 2006. Thị trường chứng khoán sôi động, Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2007 tăng, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ của các năm trước.

Công tác cải cách hành chính được nhiều bộ, ngành và địa phương triển khai tích cực. Việc rà soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, rà soát giấy phép con và phân cấp quản lý được đẩy mạnh. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có bước tiến triển. An ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường trong dịp Tết được chú trọng. Các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết được tổ chức tốt, phong phú, đa dạng; việc chăm lo Tết cho các đối tượng có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai được quan tâm. Tuy nhiên, trong những ngày Tết Đinh Hợi, TNGT tăng cao; việc kiểm tra thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm lưu thông, buôn bán và đốt pháo chưa được chặt chẽ.

Trong thời gian tới, một số khó khăn nổi lên là: nguy cơ thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và phát điện do hạn hán ngày càng trở nên gay gắt. Dịch cúm gia cầm, tuy đã được khống chế nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn; dịch lở mồm, long móng gia súc đang có chiều hướng lan rộng. Công tác cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng với đòi hỏi thực tế; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thật nghiêm.

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007.

Từng bộ, ngành theo lĩnh vực được phân công, tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo khung pháp lý đồng bộ cho phát triển kinh tế có hiệu quả. Đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ các cân đối vĩ mô; giá cả thị trường, tỷ giá và các công cụ điều tiết tiền tệ, ngân sách. đặc biệt, quan tâm, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán hoạt động và phát triển thuận lợi, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Tăng nhanh xuất khẩu, chú trọng phát hiện và khai thác lợi thế các mặt hàng xuất khẩu mới. Triển khai ngay các phương án cụ thể để xử lý tình huống thiếu điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất. đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình điện và đưa vào sử dụng các công trình lớn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.Etradenews
Báo cáo phân tích thị trường