Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ
20 | 09 | 2023
Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ. Thị phần hồ tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ ổn định ở mức 79,1% trong nửa đầu năm 2023.

Nguồn: congthuong.vn

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hồ tiêu đạt xấp xỉ 33,66 nghìn tấn, trị giá 155,63 triệu USD, giảm 25,7% về lượng và giảm 30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

xuất khẩu hồ tiêu
Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ

Giá nhập khẩu bình quân hồ tiêu của Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt mức 4.624 USD/tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hồ tiêu từ các thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Brazil giảm… nhưng tăng mạnh từ Indonesia và Trung Quốc.

6 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hồ tiêu chủ yếu từ các thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia…

Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ

5 thị trường cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ)

Trong đó, Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng đạt 26,62 nghìn tấn, trị giá 117,79 triệu USD, giảm 19% về lượng và giảm 26,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

Thị phần hồ tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ ổn định ở mức 79,1% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tương tự, Hoa Kỳ giảm nhập khẩu hồ tiêu từ Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 16,6% về lượng và giảm 15,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,88 nghìn tấn, trị giá 14,42 triệu USD.

Thị phần hồ tiêu của Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 7,28% trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 8,57% trong 6 tháng đầu năm 2023.Báo cáo phân tích thị trường