Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam là nhà cung cấp chè lớn thứ 23 cho thị trường Anh
26 | 09 | 2023
Việt Nam là nhà cung cấp chè lớn thứ 23 cho Anh. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam mới chỉ chiếm 0,1% tổng lượng chè nhập khẩu vào thị trường Anh.

Nguồn: congthuong.vn

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu chè của thị trường Anh trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 53 nghìn tấn, trị giá 160 triệu USD, giảm 9,7% về lượng và giảm 9,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá xuất khẩu chè tăng trưởng liên tục từ tháng 3/2023 đến nay
Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 23 cho Anh

Giá chè nhập khẩu bình quân vào thị trường Anh trong nửa đầu năm 2023 đạt 3.015,8 USD/ tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Anh nhập khẩu chè nhiều nhất từ thị trường Kenya trong nửa đầu năm 2022, với lượng chiếm 56,8% tổng lượng nhập khẩu, đạt 30,1 nghìn tấn, trị giá 70,9 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 1,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá chè nhập khẩu bình quân của Anh từ Kenya ở mức thấp đạt 2.353,5 USD/tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp theo là nhập khẩu từ các thị trường như Ấn Độ, Malawi, Thụy Sỹ, Rwanda...

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 23 cho Anh, lượng và trị giá nhập khẩu chè từ Việt Nam giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023. Giá chè nhập khẩu bình quân từ Việt Nam vào thị trường Anh đạt 4.927,6 USD/tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam chỉ chiếm 0,1% tổng lượng chè nhập khẩu vào thị trường Anh.

Chè đen và chè xanh là 2 chủng loại chính thị trường Anh nhập khẩu trong nửa đầu năm 2023. Trong đó, dẫn đầu là mặt hàng chè đen đạt 51,7 nghìn tấn, trị giá 146,3 triệu USD, giảm 9% về lượng và giảm 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Kenya là thị trường cung cấp chính chủng loại chè đen cho Anh trong nửa đầu năm 2023, đạt 30,1 nghìn tấn, trị giá 70,9 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 1,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022; Tiếp theo là các thị trường như Ấn Độ, Malawi, Thụy Sỹ…

Anh nhập khẩu chè xanh trong nửa đầu năm 2023 đạt 1,3 nghìn tấn, trị giá 13,2 triệu USD, giảm 33,4% về lượng và giảm 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá chè xanh nhập khẩu bình quân đạt 10.392,6 USD/tấn, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường cung cấp chính chủng loại chè xanh cho Anh, với lượng chiếm 61,7% tổng lượng chè xanh nhập khẩu. Tuy nhiên, lượng và trị giá chè xanh nhập khẩu từ 2 thị trường này đều giảm mạnh.

Cùng xu hướng đó, lượng và trị giá nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 51 tấn, trị giá 243 nghìn USD, giảm 36,2% về lượng và giảm 46,8% về trị giá so với cung kỳ năm 2022, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 4% tổng lượng nhập khẩu vào thị trường này.Báo cáo phân tích thị trường