Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
HỘI NGHỊ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ THỊT VIỆT - ÚC
14 | 11 | 2023
Sáng 14-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã khai mạc Hội nghị kỹ thuật Chăn nuôi bò thịt Việt – Úc về tăng cường hợp tác kỹ thuật, thương mại và đầu tư ngành chăn nuôi bò thịt Việt – Úc.

Nguồn: AGROINFO 

Hội nghị kỹ thuật Chăn nuôi bò thịt Vệt – Úc về tăng cường hợp tác kỹ thuật, thương mại và đầu tư ngành chăn nuôi bò thịt Việt – Úc” (Sau đây gọi tắt là “Hội nghị”) được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Hợp tác phát triển thương mại và đổi mới trong lĩnh vực thịt bò và gia súc giữa Úc và Việt Nam do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ trong khuôn khổ Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Úc – Việt Nam (AVEG). Hội nghị là sự kiện được phối hợp tổ chức bởi 3 cơ quan là Đại học Griffith - Úc, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trực thuộc Bộ NN&PTNT và Công ty Tư vấn FocusGroup Go. Hội nghị cũng là một sự kiện quan trọng đánh dấu mối quan hệ 50 năm hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Úc trong lĩnh vực nông nghiệp và mở ra giai đoạn 50 năm tiếp theo với quan hệ sâu hơn và bền vững hơn trong lĩnh vực nông nghiệp.