Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lũy tiến Xuất khẩu
18 | 09 | 2007
Xuất khẩu gạo trong 14 ngày đầu tháng 09/2007 đạt 210.357 tấn, trị giá 61,999 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1/2007 đến ngày 14/9/2007 đạt 3.530.564 tấn, trị giá 1,031 tỷ USD.Theo rice.com.vn

Báo cáo phân tích thị trường