Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giới thiệu về thị trường nhập khẩu cà phê của Ma-rốc
28 | 12 | 2007
Ma-rốc được xem là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê xanh (cà phê hạt chưa rang xay) tương đối lớn trên thế giới trong đó 80% là cà phê robusta và 20% là cà phê arabica. Trung bình mỗi năm Ma-rốc nhập khẩu khoảng 28000 tấn.
Thị trường cà phê ở Ma-rốc còn chưa mang tính cơ cấu nhưng cạnh tranh quyết liệt. Việc tiêu thụ cà phê không đóng bao vẫn chiếm ưu thế do giá rẻ và không phải đáp ứng bất kỳ một chuẩn mực vệ sinh và chất lượng nào. Tuy nhiên, thị trường cà phê đóng gói ngày càng trở nên cạnh tranh hơn và thu hút nhiều nhà rang xay trong và ngoài nước.

Cà phê nhập khẩu vào Ma-rốc phải tuân thủ việc kiểm tra chất lượng và các quy định chặt chẽ, do một cơ quan chống gian lận và một phòng thí nghiệm đảm trách. Đây là rào cản đầu tiên khi hàng bắt đầu vào lãnh thổ quốc gia. Những người có trách nhiệm sẽ phân tích mẫu lấy từ các bao khác nhau để kiểm tra xem có đáp ứng được các điều kiện hay không. Về mặt pháp lý, trong mẫu 300 gr, trọng lượng nhân hỏng không được vượt quá 10 %. Nếu không, hàng sẽ bị ách lại tại cảng.

Bảng 1.Quy định của Hải quan Ma-rốc về thuế nhập khẩu cà phê

Tên nước

Thuế nhập khẩu

VAT

Thuế ngoại ngạch

Thuế suất gộp

Cà phê chưa rang xay

10%

14%

0,25%

25,65%

Cà phê rang xay

50%

14%

0,25%

71,25%

 Bảng 2.Các nước xuất khẩu cà phê chính vào thị trường Ma-rốc năm 2005

Tên nước

Trọng lượng

(nghìn tấn)

1. Indonesia

6,8

2. Việt Nam

6,3

3. Ghi-nê

4,4

4. Côte d’Ivoire

3,6

5. U-gan-đa

2,3

6. Tô-gô

1,7

7. Công-gô

1,1

                                                       Nguồn: Cục Thống kê Ma-rốc

Theo số liệu của Hải quan Ma-rốc, trong năm 2006, nước ta đã xuất khẩu vào thị trường này 7961 tấn cà phê (loại chưa rang xay, chưa khử caphêin), đạt doanh thu 9,9 triệu USD. Còn theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2007, Việt Nam đã bán cho Ma-rốc 5139 tấn cà phê với tổng giá trị 7,6 triệu USD (trên tổng số 14,5 triệu USD xuất khẩu).

Cà phê là sản phẩm xuất khẩu đứng đầu trong cơ cấu xuất khẩu của ta vào thị trường Ma-rốc.

Danh sách các doanh nghiệp của Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu cà phê xem tại file đính kèm dưới đây.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường