Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ giảm nhập khẩu hạt tiêu
06 | 03 | 2008
Trong suốt năm 2007, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đã giảm mạnh do giá tăng cao. Theo Hiệp hội hạt tiêu thế giới (IPC), tổng lượng hạt tiêu nhập vào Mỹ trong năm 2007 đạt 63.940 tấn về lượng và 208,5 triệu USD về giá trị, trong đó có 50.957 tấn hạt tiêu đen, 5.564 hạt tiêu trắng và 7.419 tấn tiêu các loại khác.
So với mức 70.539 tấn tiêu nhập khẩu năm 2006 thì lượng nhập khẩu năm 2007 của Mỹ đã giảm tới 9%. Mức giảm đối với nhập khẩu tiêu đen là 8% và tiêu trắng là 29%, trong khi đó nhập khẩu tiêu các loại khác lại tăng lên 3%. Nguyên nhân của sự giảm sút ở trên là do giá tiêu đen và tiêu trắng đã tăng vọt trong năm 2007.

Ấn Độ, Inđônêsia và Việt Nam là những nhà cung cấp hạt tiêu chính cho Mỹ, chiếm 97% tổng lượng hạt tiêu đen nhập khẩu. Riêng đối với hạt tiêu trắng, nhà cung cấp chủ yếu là Inđônêsia (chiếm 72%) và đối với tiêu các loại khác thì nhà cung cấp lớn nhất là Ấn Độ, Đức và Việt NamNguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường