Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủ tướng phê duyệt hai dự án do UNDP tài trợ
20 | 05 | 2008
Ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 2 dự án do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, với tổng vốn đầu tư gần 7 triệu USD.

Dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" do Bộ Ngoại giao thực hiện, với tổng kinh phí 5.000.000 USD.

Dự án "Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2011-2020" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1.998.400 USD./.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường