Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TIN TỨC Trang 2865
Giá tuần 22 (28/5 - 3/6/07)
04 | 06 | 2007
Mặt hàng  Giá ĐVT
<FORM action=baocaotuan.asp method=post ?>Bông số 2 1.12 USD/tấn
Cà phê Arabica 111.65 cent/Lb
Cà phê Robusta (London) 1733.33 USD/tấn
Cà phê Robusta (Trong nước) 1701.67 USD/tấn
Cam sành 22000 VND/kg
WWF provides 70,000 USD for cacao project
04 | 06 | 2007
The Worldwide Fund for Nature (WWF) will grant 70,000 USD for a sustainable cacao-growing project in central Lam Dong province’s Da Huoai district.
US Wants to Boost Trade, Investment with Vietnam
04 | 06 | 2007
The US expects to deepen and widen trade and investment cooperation with Vietnam, said the US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, Christopher Hill, in Hanoi May 23.
Tariffs on Imports from Laos Down 50 Percent
04 | 06 | 2007
Tariffs on Imports from Laos Down 50 Percent: The Ministry of Finance has recently made public the tariffs on imports from Laos.
Threat of bird flu increases
02 | 06 | 2007
The number of bird flu-affected cities and provinces in Viet Nam has increased from 10 to 12, the Animal Health Department said yesterday.
Applying New Import-Export Tariffs
02 | 06 | 2007
The Ministry of Finance says that the import tariffs on 1,146 of all 1,246 categories will be changed. The ceiling tariffs on these 1,146 categories will be lowered, while at the same time the import tariffs on other categories that are applying lower import tariffs than the existing ones will also be lowered.
ASEAN-RoK FTA to boost Viet Nam’s exports
02 | 06 | 2007
The ASEAN-Korea Free Trade Agreement (FTA) will give Viet Nam the chance to boost exports to the RoK but the country has to brace itself for stiff competition, an expert has said.
C-SPS
22 | 05 | 2007
Lược trích ý kiến của GS.VS Đào Thế Tuấn về vấn đề PTNT ở nước ta trong thời kỳ mới (phần 2)
27 | 03 | 2007
Ở nước ta, Luật Đất đai mới đã hợp pháp hóa thị trường ruộng đất phi chính thức thành thị trường chính thức, về thực chất đã trao quá nhiều quyền cho người dân (7 quyền), nhưng lại chưa làm rõ trách nhiệm của người sử dụng với chủ sở hữu - Nhà nước.
Lược trích ý kiến của GS.VS Đào Thế Tuấn về vấn đề PTNT ở nước ta trong thời kỳ mới
21 | 03 | 2007
Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Song có nhiều vấn đề lớn sẽ đặt ra như: phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp theo hướng nào; việc phát triển hoạt động phi nông nghiệp trong tình hình nông thôn hiện nay; bảo vệ thành quả của cải cách ruộng đất...
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ