Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
WTO ban hành quy định mới về tranh chấp thương mại gỗ mềm giữa Mỹ và Canada
01 | 08 | 2007
Ngày 15/8, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ban hành một quy định mới về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Mỹ và Canada về sản phẩm gỗ mềm và cho biết phương pháp tính toán thuế nhập khẩu gỗ của Mỹ đã vi phạm luật lệ thương mại quốc tế.

Ngày 15/8, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ban hành một quy định mới về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Mỹ và Canada về sản phẩm gỗ mềm và cho biết phương pháp tính toán thuế nhập khẩu gỗ của Mỹ đã vi phạm luật lệ thương mại quốc tế.

Quy định mới của Cơ quan Kháng án của WTO đi ngược lại kết quả của cuộc vận động giải quyết tranh chấp cho rằng Mỹ đã không phá vỡ luật thương mại trong việc tính toán thuế đánh vào gỗ nhập khẩu từ Canada. Theo luật mới, Cơ quan Kháng án cho biết, phương pháp tính thuế của Mỹ không phù hợp với HIệp định Chống phá giá của WTO.

Canada đã buộc tội Mỹ thả nổi thuế chống phá giá trong suốt cuộc tranh chấp đã kéo dài hàng chục năm qua trong khi Mỹ thì lại cho rằng Canada trợ cấp cho ngành công nghiệp gỗ.

Canada cung cấp khoảng 1/3 thị trường gỗ mềm Mỹ, chủ yếu dùng trong xây dựng nhà cửa.

(Nguon tin: Xinhua)Báo cáo phân tích thị trường