Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chưa thu phí giao dịch cà phê
19 | 12 | 2008
Nhằm khuyến khích nông dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC) đã quyết định không thu phí hàng loạt các dịch vụ mà lẽ ra phải thu trong năm 2009 khi giao dịch mua bán cà phê qua sàn này.

Theo đó, các khoản phí mà BCEC không thu năm 2009 bao gồm lệ phí và phí thành viên của BCEC, phí giao dịch, phí sử dụng trang thiết bị tài sản, phí thông tin do BCEC cung cấp. Riêng các loại phí như phí kiểm định, phí chuyển giao sản phẩm, phí thanh toán bù trừ do các đơn vị ủy thác thu có sự kiểm soát của Sở Công Thương, theo quy định của Nhà nước.

 Nguồn: TBKTSG
Báo cáo phân tích thị trường