Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hướng dẫn kiểm tra Melamine trong nguyên liệu và TĂCN nhập khẩu
13 | 01 | 2009
Nhằm thống nhất các thủ tục kiểm tra Melamine và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, ngày 31/12/2008 Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan và các Phòng phân tích Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, đề nghị:

1. Tổng Cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan:

- Lấy mẫu xác suất kiểm tra Melamine của các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm Melamine, bao gồm: gluten các loại, bột cá, bột thịt, bột thịt xương, bột trứng, bột máu, sữa và các sản phẩm có chứa sữa từ 15% trở lên.

- Trong khi chờ kết quả phân tích, cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục thông quan và niêm phong các lô hàng nhập khẩu; các doanh nghiệp nhập khẩu chỉ được phép sử dụng các lô hàng nhập khẩu trên khi có kết quả phân tích Melamine phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Các đơn vị phân tích tiếp nhận mẫu nguyên liệu thức ăn và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tiến hành phân tích định tính Melamine trong thời gian ngắn nhất. Nếu kết quả âm tính với Melamine thì đơn vị phân tích thông báo ngay cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp bằng phiếu kết quả phân tích để làm thủ tục tiếp theo cho lô hàng nhập khẩu được phép sử dụng.

- Trong trường hợp kết quả là dương tính với Melamine, đơn vị phân tích tiếp tục phân tích định lượng Melamine theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và trả lời kết quả phân tích trong thời gian ngắn nhất cho cơ quan Hải quan, doanh nghiệp có hướng xử lý.

- Trường hợp lô hàng nhập khẩu có kết quả phân tích hàm lượng Melamine lớn hơn 2,5mg/kg, yêu cầu các đơn vị phân tích và doanh nghiệp nhập khẩu báo cáo về Cục Chăn nuôi để phối hợp giải quyết.

3. Các doanh nghiệp nhập khẩu phải có văn bản cam kết với cơ quan Hải quan cửa khẩu về Melamine của các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thuộc các nhóm sản phẩm nêu trên trước khi làm thủ tục tạm thông quan và phải chịu mọi trách nhiệm về chi phí phân tích và xử lý hàng hóa nếu có mức Melamine vượt ngưỡng 2,5mg/kg.

Hãy nhấn vào đây để tải công văn.Nguồn: Cục Chăn nuôi
Báo cáo phân tích thị trường