Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam
21 | 01 | 2009
- Xuất khẩu cao su tháng 11/2008 của cả nước đạt khoảng 55 ngàn tấn với trị giá 98 triệu USD, giảm 22,88% về lượng và giảm 35,17% về trị giá so với tháng 10/2008. Còn so với cùng kỳ năm 2007, giảm 21,42% về lượng và giảm 35,54% về trị giá.

- Theo số liệu thống kê 10 ngày đầu tháng 1/2009 cả nước ta đã xuất khẩu được trên 11 ngàn tấn cao su các loại. Giá xuất khẩu các loại cao su trong thời gian này tiếp tục giảm mạnh, cụ thể: Giá xuất khẩu cao su SVR3L đạt trung bình 1.196 USD/T, giảm 15,54% so với giá xuất khẩu trung bình tháng 12/2008. Trong đó, giá xuất sang Trung Quốc đạt 1.186 USD/T, giảm 89 USD/T, Hàn Quốc đạt 1.089 USD/T, giảm 872 USD/T, Mỹ đạt 1.797 USD/T, giảm 93 USD/T. Đặc biệt giá SVR3L sang thị trường Đài Loan đầu năm 2009 này giảm khá mạnh, giảm 1.009 USD/T, xuống còn 1.311 USD/T.

- Trong tháng 11/2008, xuất khẩu cao su của cả nước sang Braxin đạt trị giá 1.250.505 USD, với lượng xuất 839 tấn. Tính chung 11 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 11.352.122 USD, với lượng xuất 4.895 tấn.

- Trong tháng 11/2008, xuất khẩu cao su của cả nước sang Bồ Đào Nha đạt trị giá 117.114 USD, với lượng xuất 60 tấn. Tính chung 11 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 253.773 USD, với lượng xuất 122 tấn.

- Trong tháng 11/2008, xuất khẩu cao su của cả nước sang Bồ Đào Nha đạt trị giá 16 tấn, trị giá 26.560 USD. Tính chung 11 tháng 2008, giá trị xuất khẩu đạt 439.355 USD, với lượng xuất 159 tấn.

- 11 tháng năm 2008, giá trị xuất khẩu cao su của cả nước sang Canađa đạt trị giá 6.721.186 USD, với lượng xuất 2.540 tấn.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường