Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu cao su tháng 11/2008 đạt 98 triệu USD
13 | 01 | 2009
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu cao su của cả nước trong tháng 11/2008 đạt khoảng 55 ngàn tấn với trị giá 98 triệu USD, giảm 21,42% về lượng và giảm 35,54% về trị giá so với tháng 11/2007.

Trong tháng 11 năm 2008, xuất khẩu các chủng loại cao su chính đều giảm mạnh. Trong đó, xuất khẩu cao su SVR 10 giảm 56,76% về lượng và giảm 61,65% về trị giá so với tháng trước, đạt 10,8 ngàn tấn, trị giá 18,16 triệu USD. Chủng loai cao su này xuất Trung Quốc chiếm tỷ trong cao nhất, chiếm trên 50% tổng lượng cao su SVR 10 xuất khẩu của cả nước, đạt 5,5 ngàn tấn với giá xuất khẩu trung bình 1.641 USD/tấn, giảm 544 USD/tấn so với giá xuất khẩu tháng trước và giảm 438 USD/tấn so với giá xuất khẩu trung bình cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu trung bình cao su SVR 10 của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 11/2008 đạt 1.671 USD/tấn, giảm 11,31% so với giá xuất khẩu trung bình tháng 11/2007. Cụ thể là: giá xuất sang Trung Quốc giảm 491 USD/tấn, xuống còn 1.641 USD/tấn; Đài Loan giảm 96 USD/tấn, xuống còn 1.866 USD/tấn; giá xuất khẩu sang Cộng hòa Séc đạt 1.918 USD/tấn, giảm 836 USD/tấn…Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường