Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường cung cấp gỗ tròn nguyên liệu cho Việt Nam 11 tháng năm 2008
12 | 01 | 2009
Theo thống kê của Tổng cục hải quan Việt Nam kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn nguyên liệu tháng 11/2008 đạt hơn 9,1 triệu USD, tăng 29,5% so với tháng trước và tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2007. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn nguyên liệu 3 tháng trở lại đây phục hồi nhưng tính chung 11 tháng năm 2008, nhập khẩu gỗ tròn nguyên liệu vãn giảm tới 21,5% so với cùng kỳ năm 2007.

Kể từ tháng 9/2008, nhập khẩu gỗ tròn có xu hướng phục hồi sau khi có xu hướng giảm trong các tháng giữa năm. Theo thống kê của Tổng cục hải quan Việt Nam kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn nguyên liệu tháng 11/2008 đạt hơn 9,1 triệu USD, tăng 29,5% so với tháng trước và tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2007. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn nguyên liệu 3 tháng trở lại đây phục hồi nhưng tính chung 11 tháng năm 2008, nhập khẩu gỗ tròn nguyên liệu vãn giảm tới 21,5% so với cùng kỳ năm 2007.

Lượng gỗ tròn nhập khẩu từ New Zealand trong 11 tháng năm 2008 giảm so với cùng kỳ 2007, đạt trên 156 nghìn m3 với kim ngạch trên 33 triệu USD, giảm khoảng 7% về lượng và giảm 6,4% về trị giá. Hiện New Zealand vẫn là thị trường cung cấp gỗ tròn lớn nhất cho Việt Nam với thị phần khoảng 56% lượng gỗ tròn nhập khẩu trong 11 tháng năm 2008.

Chilê là thị trường cung cấp gỗ tròn lớn thứ 2 cho ViệtNam trong 11 tháng năm 2008. Lượng gỗ tròn nhập từ thị trường Chilê đạt khoảng 56,7 nghìn m3 với kim ngạch 11,99 triệu USD, giảm 9% về lượng và giảm 6% về trị giá so với cùng kỳ.

11 tháng năm 2008, Trung Quốc là thị trường cung cấp gỗ tròn có kim ngạch lớn thứ 3 cho Việt Nam, đạt 4 triệu USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2007.

Trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8/2008 các doanh nghiệp không nhập khẩu gỗ tròn từ Phần Lan, bắt đầu từ tháng 9 đến nay, các doanh nghiệp đã nhập khẩu lại gỗ tròn từ thị trường này. Tính chung 11 tháng, nhập khẩu gỗ tròn từ Phần Lan đạt khối lượng 13,9 nghìn m3 với kim ngạch 3,8 triệu USD, giảm 7% vềl ượng và 8,3% về trị giá.

Nhập khẩu gỗ tròn từ thị trường Ôxtrâylia giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2007, đạt khoảng 19 nghìn m3, kim ngạch đạt 3,7 triệu USD, giảm 67,8% về lượng và giảm 68,8% về trị giá so với cùng kỳ 2007.

Kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn từ 4 thị trường lớn là New Zealand, Chilê, Trung quốc và Phần Lan chiếm 74% kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn của cả nước. Phần còn lại được nhập từ các thị trường Ôxtrâylia, Đài Loan, Canada, Thuỵ Điển....

Thị trường cung cấp gỗ tròn cho Việt Nam 11 tháng năm 2008

Thị trường

ĐVT

11 tháng năm 2008

11T/2008 so với 11T/2007

New Zealand

M2

34

6.165

-60,9

-61,5

 

M3

156.576

33.024.506

-6,9

-6,4

New Zealand tổng

 

 

33.030.671

 

-6,4

Chilê

M2

80

19.517

 

 

 

M3

50.706

11.974.988

-9,9

-6,0

Chilê tổng

 

 

11.994.505

 

 

Trung Quốc

Bộ

15

1.650

 

 

 

Kg

1.797.395

3.452.215

32,0

44,6

 

M2

246

4.529

-28,5

-9,0

 

M3

1.750

547.269

-31,9

-23,7

 

tấm

15.787

3.636

-60,4

-96,1

Trung Quốc tổng

 

 

4.009.297

 

25,2

Phần Lan

M3

13.925

3.800.353

-7,6

-8,9

 

Tấm

88

24.933

 

 

Phần Lan tổng

 

 

3.825.286

 

 

Ôxtrâylia

M3

19.016

3.758.955

-67,8

-68,8

Đài Loan

M2

4.124

3.547

3.173,0

-88,2

 

M3

9.978

2.409.439

-20,9

-24,1

Đài Loan tổng

 

 

2.412.986

 

-24,7

Canada

M3

12.125

1.960.017

17,2

18,1

Thuỵ Điển

M3

5.904

1.545.415

187,7

227,5

Nhật Bản

Kg

49.110

112.953

 

 

 

M3

1.125

1.102.593

40,5

958,9

Nhật bản tổng

 

 

1.215.546

 

-75,5

Áo

M3

4.598

1.128.689

-76,8

-75,5

Mỹ

M3

4.061

1.039.341

97,3

58,9

Achentina

M3

4.315

1.022.214

-32,7

-31,6

Hà Lan

M

300

3.468

 

 

 

M3

3.506

727.173

0,9

-9,1

 

Tấm

246

1.242

 

 

Hà Lan tổng

 

 

731.884

 

 

Braxin

M3

3.317

705.017

-80,9

-79,8

British Virgin Islands

M3

2.037

700.157

-35,0

-34,0

Lào

M3

2.905

683.086

-63,5

-69,4

Đức

M3

44

607

 

 

Đức tổng

 

 

497.209

 

-60,9
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường