Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ sồi nguyên liệu từ Mỹ tăng 29,6%
13 | 01 | 2009
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu gỗ sồi nguyên liệu tháng 11/2008 giảm mạnh so với các tháng, chỉ đạt 2,8 triệu USD, bằng 66% sovới kim ngạch nhập khẩu trung bình tháng từ đầu năm đến nay.Nhập khẩu gỗ sồi nguyên liệu 11 tháng năm 2008 đạt 43,95 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2007. Lượng gỗ sồi nhập khẩu trong 11 tháng dầu năm 2008 đạt hơn 110 nghìn m3, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2007.

Năm 2008, nhập khẩu gỗ sồi nguyên liệu từ thị trường Mỹ tăng mạnh trong khi nhập khẩu từ các thị trường lớn khác lại giảm. Theo thống kê, kim ngạch nhập khẩu gỗ sồi từ Mỹ 11 tháng đạt 32,39 triệu USD, với hơn 76 nghìn m3 gỗ, tăng 29,6% về lượng và tăng 22,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Lượng gỗ sồi nhập khẩu từ Đức giảm mạnh so với cùng kỳ, 11 tháng năm 2008, lượng gỗ sồi nhập khẩu từ thị trường đưdcs đạt 8.724 m3 với kim ngạch đạt 2,2 triệu USD, giảm 73,8% về lượng và giảm 72,6% về trị giá. Pháp là thị trường cugn cấp gỗ sồi lớn thứ 3 cho Việt nam với lượng gỗ sồi nhập khẩu đạt 6.012 m3 gỗ với kim ngạch 2 triệu USD, giảm 34,8% về lượng và giảm 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Bỉ giảm 63% về lượng và giảm 46% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007, ở ứmc 6.374 m3, kim ngạch đạt 1,8 triệu USD.

Gỗ sồi còn được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, Nga, Samoa, Đài Loan, Italia, Đan Mạch, Canada....

Giá nhập khẩu gỗ sồi trung bình 11 tháng năm 2008 đạt 411 USD/m3, cao hơn khoảng 61 USD/m3 so với cùng kỳ năm 2007. Giá gỗ sồi trung bình 11 tháng năm 2008 tăng so với cùng kỳ là do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Mỹ. Vì so với giá nhập khẩu từ các thị trường khác, giá nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Mỹ cao hơn hẳn. Chính vì vậy, mặc dù giá nhập khẩu sỗ sồi trung bình từ thị trường Mỹ giảm so với cùng kỳ nhưng giá nhập trung bình chung vẫn tăng. Giá nhập khẩu gỗ sồi trung bình từ thị trường Mỹ 11 tháng năm 2008 ở mức 463 USD/m3-CIF, giảm 4 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Đức trung bình ở mức 414 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 68 USD/m3.

Tháng 11/2008, giá nhập khẩu gỗ sồi tròn nguyên liệu từ thị trường Mỹ trung bình ở mức 436 USD/m3-CIF. Giá gỗ sồi tròn trung bình nhập từ Pháp ở mức 180 USD/m3-CIF; giá gỗ sồi tròn nhập từ Bỉ ở mức 273 USD/m3-CIF; giá nhập khẩu gỗ sồi tròn từ thị rtường Ucraina trung bình ở mức 297 USD/m3.

Tháng 11/2008, giá nhập khẩu gỗ sồi xẻ trung bình ở mức 477 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007 khoảng 82 USD/m3. Giá nhập khẩu gỗ sồi xẻ từ thị trường Mỹ, thị trường cung cấp gỗ sồi lớn nhất cho Việt Nam, trung bình ở mức 470 USD/me-CIF; giá nhập trung bình từ thị trường Pháp ở mức 394 USD/m3-CIF; giá nhập trung bình từ thị trường Đức ở mức 390 USD/m3...
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường