Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
NK gỗ nguyên liệu tăng 5 triệu USD
15 | 09 | 2009
Trung Tâm thông tin TM&CN cho biết, trong tuần từ 19/8 đến 27/8/2009 nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại đạt 22 triệu USD, tăng 5 triệu USD so với kim ngạch nhập khẩu tuần trước.

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia tiếp tục tăng 24% so với tuần trước đó, với kim ngạch đạt 3,08 triệu USD. Trong đó 30% là kim ngạch nhập khẩu ván MDF, 46% là kim ngạch nhập khẩu gỗ tạp. Còn lại là kim ngạch nhập khẩu ván PB, gỗ cao su....

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ tăng mạnh so với tuần trước, đạt 2,76 triệu USD, tăng gần 70%. Gỗ sồi là chủng loại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu đạt cao nhất, đạt 970 nghìn USD với 2.518 m3 gỗ, tăng 52,7% về lượng và tăng 64,5% về trị giá; giá nhập khẩu gỗ sồi trong tuần trung bình ở mức 388 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tuần trước 31 USD/m3.

Gỗ dương là chủng loại gỗ có kim ngạch lớn thứ 2, đạt 888,9 nghìn USD với hơn 2.800 m3 gỗ, bằng 3 lần về lượng và 3,2 lần về trị giá so với tuần trước. Giá nhập khẩu gỗ dương trong tuần trung bình ở mức 282 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tuần trước 10 USD/m3.

Nhập khẩu ván MDF trong tuần tăng mạnh, tăng gần 2 lần so với tuần trước. Nhập khẩu ván MDF từ thị trường Thái Lan tăng mạnh, đưa nước này thành thị trường cung cấp ván MDF lớn nhất cho Việt Nam trong tuần vừa qua, với kim ngạch đạt 1,13 triệu USD, tăng 2,5 lần so với nhập khẩu tuần trước. Giá nhập khẩu ván MDF từ thị trường Thái Lan trung bình ở mức 220 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tuần trước 20 USD/m3.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường