Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu giảm
14 | 07 | 2009
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu tháng 5/2009 đạt 6,16 triệu USD, tăng 14% so với tháng 4/2009 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm 2009, kim ngạch nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu đạt 26,45 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sự sụt giảm này phần lớn là do giá nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thực chất, lượng gỗ thông nguyên liệu nhập khẩu 5 tháng đầu năm chỉ giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, giá gỗ thông nguyên liệu nhập khẩu các tháng đầu năm 2009 giảm đáng kể so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu trung bình 5 tháng đầu năm 2009 ở mức 194 USD/m3, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu trung bình từ đầu năm 2009 đến nay có xu hướng giảm dần. Giá nhập khẩu trung bình tháng 5/2009 ở ứmc 184 USD/m3, giảm 2 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình tháng trước và giảm 35 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình tháng 1/2009.

Giá gỗ thông nhập khẩu từ thị trường Ôxtrâylia có mức giảm mạnh nhất, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trung bình ở mức 160 USD/m3. Giá gỗ thông nhập khẩu từ thị trường New Zealand có mức giảm khá mạnh, giảm 11% so với cùng kỳ, trung bình ở mức 184 USD/m3. Giá nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Phần Lan trung bình ở mức 237 USD/m3, giảm 40 USD/m3, giá nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Thuỵ Điển giảm 10 USD/m3, trung bình ở mức 240 USD/m3…

Nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu từ nhiều thị trường trong 5 tháng đầu năm 2009 vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. New Zealand vẫn là thị trường cung cấp gỗ thông nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch 5 tháng đầu năm 2009 đạt 13 triệu USD, lượng gỗ thông dạt 71,1 nghìn m3, tăng 1,6% về trị giá và tăng 15,3% về lượng.

Nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc tăng 86% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu gỗ thông từ Ôxtrâylia, Thuỵ Điển, Canada… cũng tăng so với cùng kỳ năm 2008.

Trong đó, lượng gỗ thông nhập khẩu từ thị trường Chilê giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 12,2 nghìn m3 với kim ngạch 2,89 triệu USD, giảm một nửa về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2008; nhập khẩu từ thị trường Phần Lan giảm 38,3% về lượng và giảm 47,1% về trị giá.Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường