Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
11 tháng năm 2007, doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 18,86 triệu USD gỗ nguyên liệu từ thị trường Ôxtrâylia
22 | 01 | 2008
Cùng với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Ôxtrâylia tăng, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này cũng tăng rất mạnh so với cùng kỳ 2006, đặc biệt là trong 7 tháng đầu năm 2007. Tuy nhiên, từ tháng 9 kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này lại giảm khá mạnh so với các tháng cùng kỳ 2006.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 11 tháng năm 2007, các doanh nghiệp đã nhập khẩu đạt 18,86 triệu USD từ thị trường Ôxtrâylia, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2006. Thị trường Ôxtrâylia là một trong những thị trường có nguồn cung gỗ nguyên liệu dồi dào với nguồn tài nguyên rừng phong phú.Chính vì vậy, Ôxtrâylia là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu khá tiềm năng với các chủng loại gỗ như thông, ván MDF…

Phần lớn gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Ôxtrâylia là gỗ thông. 11 tháng năm 2007 nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Ôxtrâylia tăng mạnh so với cùng kỳ 2007, với trên 59 nghìn m3 gỗ, kim ngạchnhập khẩu đạt trên 12 triệu USD, bằng 2,1 lần về lượng và 2,24 lần về trị giá so với cùng kỳ 2006. Trong tháng 11/2007, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 1.939 m3 gỗ thông từ thị trường này với kim ngạch nhập khẩu đạt 435 nghìn USD. Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Ôxtrâylia mấy tháng gần đây giảm mạnh so với các tháng trước và so với cùng kỳ 2006 là do lượng gỗ thông nguyên liệu nhập từ thị trường này giảm.

Nhập khẩu ván MDF 11 tháng năm 2007 từ Ôxtrâylia đạt 5,8 triệu USD, tăng 1,26% so với cùng kỳ.

Gỗ thông và ván MDF là 2 chủng loại gỗ chính nhập từ thị trường Ôxtrâylia chiếm đến 95% kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu gỗ tạp, ván PB, ván Plywood, ván lạng… từ ÔxtrâyliaNguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường