Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2007, kim ngạch nhập khẩu gỗ dương ước đạt 43 triệu USD
31 | 01 | 2008
Kim ngạch nhập khẩu gỗ dương tháng 12/2007 ước đạt khoảng 3,2 triệu USD. Nhập khẩu gỗ dương 12 tháng đầu năm ước đạt 43 triệu USD, tăng trên 50% so với cùng kỳ. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 11 tháng năm 2007 kim ngạch nhập khẩu gỗ dương đạt 40 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ 2006.

Mỹ vẫn là thị trường cung cấp gỗ dương cho Việt Nam với khoảng 96 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 29 triệu USD,tăng 61% về lượng và tăng 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006. Giá nhập khẩu gỗ dương từ thị trường này trung bình từ đầu năm đến nay ở ứmc 302 USD/m3, thấp hơn so với giá nhập trung bình năm 2006 khoảng 4,4%. Giá nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Mỹ tháng 12/2007 trung bình ở mức 281 USD/m3, tương đương so với mức giá nhập trung bình tháng trước. Năm 2008, Mỹ sẽ tiếp tục là nhà cung cấp gỗ dương lớn nhất cho Việt Nam. Giá nhập khẩu gỗ dương trung bình từ Mỹ giảm là nhờ thị trường nhà đất ở Mỹ ảm đạm đã làm giảm giá gỗ nguyên liệu tại thị trường này.

Trong tháng 11/2007, Trung Quốc là thị trường đứng thứ hai cung cấp gỗ dương cho Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Trung Quốc giảm nhẹ với trên 17 nghìn m3 gỗ với kim ngạch đạt 4,8 triệu USD, giảm 14% về lượng và giảm 4% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Trung Quốc 11 tháng năm 2007 trung bình ở mức 272 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006 khoảng 12%. Giá nhập khẩu gỗ dương trung bình từ thị trường Trung Quốc tháng 12/2007 trung bình ở mức 279 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 15 USD/m3. Ngược lại so với thị trường Mỹ, giá nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu trung bình từ thị trường Trung Quốc lại tăng so với cùng kỳ 2006. Đây có thể là nguyên nhân khiến lượng gỗ dương nhập khẩu từ thị trường này giảm khá mạnh so với cùng kỳ 2006.

Lượng gỗ dương nhập khẩu từ thị trường Đức 11 tháng đầu năm 2007 tăng mạnh với 13,36 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,66 triệu USD, tăng rất mạnh so với cùng kỳ 2006. Đức trở thành thị trường cung cấp gỗ dương lớn thứ 3 cho Việt Nam. Gỗ dương nhập từ thị trường Đức toàn bộ là gỗ dương tròn. Giá nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Đức rất cạnh tranh, trung bình ở mức 125 USD/m3.

Nhập khẩu gỗ dương từ Canada 11 tháng năm 2007 đạt 3.800 m3 gỗ với kim ngạch 1,24 triệu USD, bằng 5,5 lần về lượng và 5 lần về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ dương từ Canada từ đầu năm 2007 đến nay trung bình ở mức 329 USD/m3, thấp hơn khoảng 7,4% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu gỗ dương từ các thị trường như Italia, Đài Loan, Bỉ, Hồng Kông, Malaysia, Pháp….Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường