Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ tăng 52%
17 | 06 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 4/2008 từ thị trường Mỹ đạt hơn 9,5 triệu USD, tăng 10,77% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2007. 4 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ tăng 52% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 36 triệu USD.
Từ đầu năm 2008 đến nay, nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu từ thị trường Mỹ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2007. 4 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ dương nhập khẩu đạt 45,3 nghìn m3 gỗ với kim ngạch 12,6 triệu USD, tăng 83% về lượng và tăng 66% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ dương trung bình tháng 4/2008 ở mức 289 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập khẩu trung bình tháng trước 14% và thấp hơn khoảng 4% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Gỗ sồi là loại gỗ được nhập khẩu về nhiều thứ 2 với gần 30 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 12 triệu USD, tăng 112% về lượng và tăng 84,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ sồi nguyên liệu từ thị trường Mỹ tháng 4/2008 trung bình ở mức 414 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 4,5% và giảm 9% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Lượng gỗ tần bì nhập khẩu từ Mỹ 4 tháng đầu năm 2008 cũng tăng mạnh, bằng 3,3 lần lượng nhập cùng kỳ năm 2007, đạt 6.661 m3 với kim ngạch 2,34 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ tần bì tháng 4/2008 trung bình ở mức 331 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 12% và giảm 21% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu gỗ tống quán sủi từ Mỹ 4 tháng đầu năm 2008 đạt 2,1 triệu USD với 7.280 m3, tăng 93% về lượng và tăng 57% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008. Giá nhập khẩu gỗ tống quán sủi trung bình ở mức 240 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 2 USD/m3 và thấp hơn 23% so với mức giá nhập khẩu trung bình cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu gỗ thích cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2007 với 3.408 m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,26 triệu USD, bằng 3 lần về lượng và bằng 2,6 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Trong khi đó, nhập khẩu các chủng loại gỗ anh đào, ván lạng, óc nhỏ, gỗ sếu và gỗ bông lại giảm so với cùng kỳ năm 2007.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường