Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2008
15 | 06 | 2008
4 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 359 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ 2007. Trong đó, Malaysia là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam.
Theo số liệu thống kê, 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia đạt 54 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ 2007. Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này từ đầu năm đến nay tăng mạnh sau khi chậm lại trong vài năm trở lại đây. Hiện tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Malaysia đã tăng từ 14% năm 2007 lên 15,1% trong 4 tháng đầu năm 2008.

Kế đến là thị trường Lào, với kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2008 đạt 38 triệu USD, tăng 41,11% so với cùng kỳ 2007.

Tiếp theo là thị trường Mỹ, với kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 36,23 triệu USD 4 tháng đầu năm 2008, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2007.

Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Myanma, Cămpuchia, Newzealand...

Thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2008


4 tháng năm 2008% so với 4 tháng 2007
Malaysia
54.003.232
37,76
Lào
38.791.077
41,11
Mỹ
36.231.007
52,62
Trung quốc
31.683.251
21,26
Myanma
34.093.245
200,06
Cămpuchia
20.240.990
-9,55
New Zealand
14.616.261
0,05
Thái Lan
19.333.261
1,88
PNG
7.249.165
111,73
Đài loan
10.856.088
1,58
Urugoay
7.895.190
68,34
Braxin
16.551.810
25,03
Cốtđivoa
7.042.952
2149,86
Chilê
5.172.237
74,56
Indonesia
4.545.321
-27,21
Đảo Solomon
2.140.343
-35,46
Costa Rica
2.237.471
424,31
Pháp
1.662.102
30,72
Ôxtrâylia
3.732.589
-56,97
Guyana
755.385
592,78
Côngô
690.269
165,50
Nam Phi
2.734.481
-24,27
Nhật Bản
2.225.175
55,18
Phần Lan
2.940.106
5,51
Đức
1.917.855
-41,00
Belize
917.990
604,58
Camơrun
2.454.556
160,25
Singapore
1.938.445
-29,46Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ